ยินดีต้อนรับเข้าสู่ blogger ได้เลยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวปาลิตา นามสกุล สระเจริญ  
 ชื่อเล่น  ปลา
วันเกิด วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2534
อายุ 20 ปี
ชั้นปีที่ คบ.2  สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะ ครุศาสตร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง